vivliothiki-01
vivliothiki-03
vivliothiki-02

Βιβλιοθήκη

Η συλλογή βιβλίων περιλαμβάνει πάνω από 2000 τίτλους βιβλίων, κυρίως στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

Η πλειοψηφία των τόμων προέρχεται από τα βιβλία που λαμβάνει από δωρεές η Εταιρεία Φίλων Παναγιώτη Κανελλόπουλου. Οι τίτλοι έχουν ταξινομηθεί και καταγραφεί.

Η συλλογή καλύπτει τομείς, που σχετίζονται με τη δράση του Παναγιώτη Κανελλόπουλου, όπως Ιστορία, Φιλοσοφία, Πολιτική, Λογοτεχνία, Τέχνες.

Τα βιβλία διατίθενται για επί τόπου ανάγνωση στα μέλη της Εταιρείας.