Ενδεικτική Βιβλιογραφία

Παναγιώτης Κανελλόπουλος (1902 - 1986)
Παναγιώτης Κανελλόπουλος Η Ζωή Μου
Η Ζωή με τον Πρόεδρο

Αφιερώματα περιοδικών: