Επετηρίς Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Φιλοσοφίας

Κοινοποίηση άρθρου:

Η Ακαδημία Αθηνών αφιέρωσε τον 17ο τιμητικό τόμο του περιοδικού «Φιλοσοφία» στον Παναγιώτη Κανελλόπουλο. Ο τόμος αναδημοσιεύει το δοκίμιο του Παναγιώτη Κανελλόπουλου με τίτλο «Η φιλοσοφία του Χέγγελ» από το 246ο κεφάλαιο της Ιστορίας του Ευρωπαϊκού Πνεύματος.