Αίτηση Εγγραφής Μέλους

Εάν επιθυμείτε την εγγραφή σας ως μέλος της Εταιρείας Φίλων Παναγιώτη Κανελλόπουλου, καθώς και την ενεργή συμμετοχή σας στην επίτευξη των σκοπών της, συμπληρώστε την σχετική φόρμα.

Σας τονίζουμε πως οφείλετε από μεριάς σας να λάβετε γνώση των αρχών και των σκοπών της Εταιρείας Φίλων Παναγιώτη Κανελλόπουλου, όπως προδιαγράφονται στο καταστατικό της και συμφωνείτε απόλυτα με αυτούς. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή απορία μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα στοιχεία που παρατίθενται στο τέλος της σελίδας αυτής.

Κατεβάστε εδώ την αίτηση στη φυσική της μορφή ή συμπληρώστε τη σχετική φόρμα εγγραφής.

Φόρμα Εγγραφής