Παράδοση

Η παράδοση θα γίνεται με τους εξής τρόπους:

α) μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών (courier) στον τόπο που επιλέγετε εσείς στα ακόλουθα χρονικά διαστήματα:

  • Εντός 1-3 εργάσιμων ημερών για παράδοση προϊόντων εντός Αττικής.
  • Εντός 5 εργάσιμων ημερών για παράδοση προϊόντων σε περιοχές εκτός Αττικής, στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Έξοδα αποστολής – Παράδοση

Το κόστος της αποστολής αναλύεται σε 3€ για αποστολή εντός Αττικής ενώ για τις παραδόσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα θα ενημερωθείτε σχετικώς για το εκάστοτε κόστος αποστολής τους.

Ανωτέρα βία: Η Εταιρεία Φίλων Παναγιώτη Κανελλόπουλου δεν ευθύνεται για καθυστερήσεις στην εκτέλεση της παραγγελίας (συμπεριλαμβανομένης της παράδοσης) που οφείλονται σε περιπτώσεις που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα του ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και ως εκ τούτου η Εταιρεία Φίλων Παναγιώτη Κανελλόπουλου δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, πόλεμος, προβλήματα των προμηθευτών/μεταφοράς/ παραγωγής, διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές. Εάν τέτοια περιστατικά διαρκέσουν πλέον των δυο (2) μηνών, η σύμβαση πώλησης μπορεί να καταγγελθεί από οποιονδήποτε συμβαλλόμενο χωρίς αποζημίωση. Εάν κρίνετε ότι δεν έχετε πλέον συμφέρον από την εκτέλεση της παραγγελίας, δικαιούστε να καταγγείλετε τη σύμβαση πώλησης και η Εταιρεία Φίλων Παναγιώτη Κανελλόπουλου υποχρεούται να σας επιστρέψει το τίμημα καθώς και κάθε άλλο ποσό που είχε πληρωθεί στο πλαίσιο της σύμβασης πώλησης.

Επιστροφή προϊόντων

Λόγω της φύσης του προϊόντος δεν δίνεται η δυνατότητα επιστροφής ή ακύρωσης της παραγγελίας του. Με την αποστολή του προϊόντος δεν μπορεί να γίνει ακύρωση της παραγγελίας και αντίστοιχη επιστροφή του τιμήματος, με την επιφύλαξη της περίπτωσης της νόμιμης υπαναχώρησης που προβλέπεται παρακάτω.

Ελαττωματικά και κακέκτυπα βιβλία/προϊόντα, αντικαθίστανται με έξοδα της Εταιρεία Φίλων Παναγιώτη Κανελλόπουλου, εφόσον υπάρξει σχετική γνωστοποίηση με ηλεκτρονικό μήνυμα ή άλλο τρόπο επικοινωνίας.

Νόμιμο Δικαίωμα υπαναχώρησης

Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε αναιτιολογήτως από την εξ αποστάσεως σύμβαση πώλησης αποκλειστικά εντός προθεσμίας 14 ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση. Η προθεσμία υπαναχώρησης λήγει μετά την παρέλευση 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος που έχετε ορίσει εσείς, διάφορο του μεταφορέα, απέκτησε τη φυσική κατοχή ή έλεγχο του προϊόντος.

Η δήλωση υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως με τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας και αποστολή της: α) είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας Φίλων Παναγιώτη Κανελλόπουλου, β) είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση orders@kanellopoulos.org και η Εταιρεία Φίλων Παναγιώτη Κανελλόπουλου θα επιβεβαιώσει εγγράφως την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις την παραλάβει.

Κατόπιν της δήλωσης υπαναχώρησης, η Εταιρεία Φίλων Παναγιώτη Κανελλόπουλου θα σας επιστρέψει το τίμημα του προϊόντος το αργότερο εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που παρέλαβε το προϊόν και εφόσον αυτό βρίσκεται στην αρχική του κατάσταση συνοδευόμενο από το εκδοθέν νόμιμο παραστατικό πώλησής του. Η επιστροφή χρημάτων θα γίνει με την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή. Θα επιβαρύνεστε με τα άμεσα έξοδα επιστροφής των προϊόντων.

Το δικαίωμα υπαναχώρησης εκ του άρθρου 4 § 10 ν. 2251/1994 δεν εφαρμόζεται:

Στις περιπτώσεις που το τίμημα του προϊόντος έχει καταβληθεί σε φυσικό κατάστημα και επιπλέον, το προϊόν έχει παραληφθεί από την έδρα της Εταιρείας Φίλων Παναγιώτη Κανελλόπουλου, καθώς σε αυτή την περίπτωση η πώληση δεν θεωρείται ότι τελέσθηκε από απόσταση.